ZDALNE NAUCZANIE -ZAJĘCIA W DOMU – NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W zakładce Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna zamieszczane są propozycje zabaw i ćwiczeń logopedycznych dla wszystkich dzieci. Rodzice zainteresowani udzielaniem pomocy logopedycznej w formie indywidualnej proszeni są o kontakt z logopedą p. Marzeną Lampart-Busse pod adresem:

pjnr1.logopeda@gmail.com 

 


ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

Program dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową  dostosowuje formy i metody pracy oraz wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycznych dziecka.

W ramach rewalidacji indywidualnej zaleca się usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej, motoryki małej i dużej. Wskazane jest też stymulowanie rozwoju ogólnego, czuwanie nad prawidłowymi relacjami w grupie rówieśniczej, kontynuacja leczenia specjalistycznego, współpraca z rodzicami dziecka.

W zakresie rozwoju fizycznego wyznaczono kilka obszarów, nad którymi trzeba pracować:

  1. budowanie centralnego napięcia mięśniowego,
  2. poprawa schematu własnego ciała,
  3. ulepszanie orientacji przestrzennej, przekraczanie linii środkowej ciała,
  4. doskonalenie reakcji równoważnych,
  5. kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
  6. doskonalenie motoryki dużej i małej.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

pjnr1.malgorzatajuraszczyk@gmail.com

pjnr1.magdalenakonieczny@gmail.com

pjnr1.annamrozek@gmail.com

 


ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt :

magda151284@poczta.onet.pl

 


ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

25.05-29.05

18.05-22.05

11.05-15.05

04.05-08.05

27.04-01.05

20.04-24.04

14.04-17.04

06.04-10.04

30.03-03.04

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt :

pjnr1.magdalenaczekaj@gmail.com