ZASADY POBORU OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU