ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach zaprasza Rodziców dzieci, które we wrześniu 2020 roku rozpoczną naukę w klasie pierwszej na spotkanie informacyjne.

Termin spotkania: 19 sierpnia 2020, godz. 16:30

Miejsce: Aula szkolna

Czas trwania spotkania: około 1 godziny

W planie spotkania:

  • ogólne informacje o szkole: organizacja szkoły, działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza, współpraca rodziców ze szkołą w tym przepływ informacji, warunki lokalowe – zwiedzanie szkoły,

  • informacje na temat początku nowego roku szkolnego: termin i miejsce rozpoczęcia, rogi obfitości (możecie porozumieć się miedzy sobą już teraz), pasowanie na ucznia, zdjęcia,

  • wyprawka, czyli w co należy wyposażyć pierwszoklasistę (jest na szkolnej stronie w „Na skróty / Wykaz podręczników”,

  • będzie możliwość pobrania wniosku do świetlicy,

  • przydział dzieci do klas,

  • odpowiedzi na pytania rodziców.