Zajęcia dodatkowe, programy i projekty

RELIGIA 

Kinga Pakura – katecheta

Pracowite Pszczółki środa 13.00-13.30, czwartek 7.30-8.00

Wesołe Nutki  środa 7.30-8.00, czwartek 13.00-13.30

Motylki  poniedziałek 13.00-13.30, wtorek 7.30-8.00

Stokrotki  poniedziałek 7.30-8.00, wtorek 13.00-13.30

—————————————————————————————————————————–

PROGRAMY,  PROJEKTY, AKCJE

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii”.

  Autorkami projektu są p. Agnieszka Chudzik oraz p. Aleksandra Mazur,  nauczycielki Przedszkola nr 41 w Rybniku.

  Celem   głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii oraz rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski.

  Celami szczegółowymi projektu są:

rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci poprzez kompetencje informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, dostrzeganie przez dziecko zalet oraz wad korzystania z technologii, kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologii, rozwijanie  kreatywności u dzieci, a także rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych poprzez udział w imprezach, wycieczkach oraz akcjach.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  Anna Mrozek

 

 


 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny„Wyzwania Teodora” – czyli o tym, jak pewien bocian o imieniu Teodor chciał zostać profesorem nauk przedszkolnych.

 

Głównym celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

Cele szczegółowe:

  • Dbanie o wszechstronny i indywidualny rozwój dzieci.
  • Zdobywanie różnych umiejętności.
  • Rozwijanie umiejętności współpracy.
  • Wyzwalanie pozytywnych emocji.
  • Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.
  • Rozwijanie samodzielności.
  • Kształtowanie empatii wobec innych osób.
  • Kształtowanie postawy proekologicznej.
  • Upowszechnianie zdrowego trybu życia.
  • Kształtowanie postawy prospołecznej.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Magdalena Konieczny


 

Projekt „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków – matematyczne zmagania bazgrołków”

 

jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, jak również odnosi się do założeń
podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Głównym celem jest rozwijanie u dzieci kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, rozwijanie umiejętności pracy w zespole poprzez różne formy aktywności: zabawy, ruch, doświadczanie oraz eksperymentowanie.Głównym zamiarem realizacji projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematyczno – logicznych dzieci. Przedszkolaki będą miały okazję zobaczyć jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy tym uczyć się, zdobywać nowe umiejętności oraz rozwijać matematyczną wyobraźnię.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Magdalena Konieczny

——————————————————————————————————————————

eTwinning – międzynarodowy program promujący współpracę z Przedszkolami i szkołami UE. 


 Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Jest to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli organizowany przez markę Kubuś.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają w proekologicznej edukacji. Każde placówka, która bierze udział
w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez metodyków z myślą o najmłodszych.

W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania
o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak,  by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

Koordynatorem programu jest pani Magdalena Konieczny.

Więcej na stronie https://przyjacielenatury.pl/o-programie-2/


 


 „Góra grosza” to akcja Towarzystwa Nasz Dom, która wspomaga dzieci, znajdujące się w trudnej sytuacji.

 

http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/

——————————————————————————————————————————

PODSUMOWANIE PROGRAMU REALIZOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W GRUPACH „STOKROTKI” I „MOTYLKI”

Prezentacja „Jestem Polakiem, małym Ślązakiem”

Menu główne
Przedszkole Jankowice