Zajęcia dodatkowe, programy i projekty

RELIGIA 

Kinga Pakura – katecheta

Pracowite Pszczółki środa 13.00-13.30, czwartek 7.30-8.00

Wesołe Nutki  poniedziałek 13.00-13.30 wtorek 7.30-8.00

Motylki środa 7.30-8.00, czwartek 13.00-13.30

Stokrotki  poniedziałek 7.30-8.00, wtorek 13.00-13.30


PROGRAMY,  PROJEKTY, AKCJE

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „ENGLISH SPECIAL DAYS”.

Celem projektu jest budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzenie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć dni nietypowych, poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci, stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej dzieciom oraz pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez prezentowanie „dnia nietypowego”. 

Czas trwania projektu: wrzesień – maj.

Koordynatorki projektu: Anna Mrozek, Monika Woryna

 

 


Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Czas trwania projektu: wrzesień – maj

Koordynator: Aneta Urban

 


Program edukacyjny „Mali Wielcy odkrywcy”

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

Czas trwania projektu: grudzień – kwiecień

Koordynator: Monika Rasimowicz

 

 


eTwinning – międzynarodowy program promujący współpracę z Przedszkolami i szkołami UE. 


 

 „Góra grosza” to akcja Towarzystwa Nasz Dom, która wspomaga dzieci, znajdujące się w trudnej sytuacji.

 

http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/


PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „JESTEM CIEKAWY ŚWIATA REALIZOWANEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

https://www.canva.com/design/DAEhSUK-wnE/Rgk5V0E3WnG2pOvnvPXUvQ/view?utm_content=DAEhSUK-wnE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel&fbclid=IwAR1utH7yCD-bGhBzEx49Az_x3qOUQwIc3e9kt5eZVsqiKhfeVv8y58Z9Y8c

 


PODSUMOWANIE PROGRAMU REALIZOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W GRUPACH „STOKROTKI” I „MOTYLKI”

Prezentacja „Jestem Polakiem, małym Ślązakiem”