Zajęcia dodatkowe, programy i projekty

RELIGIA 

Kinga Pakura – katecheta

Pracowite Pszczółki środa 13.00-13.30, czwartek 7.30-8.00

Wesołe Nutki  poniedziałek 13.00-13.30 wtorek 7.30-8.00

Motylki, Zielone Żabki środa 7.30-8.00, czwartek 13.00-13.30

Stokrotki  poniedziałek 7.30-8.00, wtorek 13.00-13.30


PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „JESTEM CIEKAWY ŚWIATA” REALIZOWANEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

https://www.canva.com/design/DAEhSUK-wnE/Rgk5V0E3WnG2pOvnvPXUvQ/view?utm_content=DAEhSUK-wnE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel&fbclid=IwAR1utH7yCD-bGhBzEx49Az_x3qOUQwIc3e9kt5eZVsqiKhfeVv8y58Z9Y8c


PROGRAMY,  PROJEKTY, AKCJE

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „ENGLISH SPECIAL DAYS”.

Celem projektu jest budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzenie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć dni nietypowych, poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci, stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej dzieciom oraz pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez prezentowanie „dnia nietypowego”. 

Czas trwania projektu: wrzesień – maj.

Koordynator projektu: Anna Mrozek

 


Program „Mali, wielcy odkrywcy”

Nasze przedszkole dołączyło do programu „Mali Wielcy Odkrywcy” którego celem jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

Więcej szczegółów: https://maliwielcyodkrywcy.pl/?fbclid=IwAR1Q9Yf3ls5W01nfgm4J-O6k2QrRy6DXKUKd81z0gjqUJR_TwAXktJkN7yc

Czas trwania programu: wrzesień– maj.

Koordynator: mgr Monika Rasimowicz


Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Czas trwania projektu: wrzesień – maj

Koordynator: Magdalena Porwoł

 


Ogólnopolski program „Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam”

Program ma na celu uświadomienie dzieci, czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka oraz dostarczanie dzieciom różnorodnych bodźców sensorycznych, wspierając ich rozwój. Realizacja programu pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozwijania zmysłów dostarczając dzieciom ogromu radości i sensorycznego doświadczania.

Czas trwania programu: wrzesień – czerwiec

Koordynator: Magdalena Porwoł


Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

Czas trwania: październik – maj.

Koordynator: mgr Magdalena Konieczny


Program „Mamo, tato, wolę wodę!”

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

Czas realizacji: listopad – maj

Koordynator: mgr Magdalena Konieczny

 


Program „Bajki i baśnie uczą wartości”

„Bajki i baśnie uczą wartości” – głównym celem programu jest zachęcanie i promowanie wśród najmłodszych dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich wszechstronny rozwój, zdobywanie wiedzy, a także jako metodę na wychowanie szczęśliwego człowieka umiejącego w życiu rozróżniać dobro od zła, okazywać innym miłość i przyjaźń oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Program ma za zadanie uwrażliwiać na piękno języka polskiego i zachęcać do posługiwania się poprawną polszczyzną. Ma wyzwalać w dzieciach pozytywne emocje,
a także rozwijać wyobraźnię, koncentrację i uwagę oraz zdolności twórczego myślenia.

Podczas programu dzieci poznają teatrzyk Kamishibai – zajęcia z jego wykorzystaniem to atrakcyjna metoda dzięki której kształtujemy kulturę czytelniczą, ale także zapewniamy wspaniałą zabawę, edukację i twórcze działanie.

Czas realizacji: listopad – maj

Autor: mgr Magdalena Konieczny


„Przedszkolaki kodują – program zajęć z wykorzystaniem elementów programowania”

Ideą programu „Przedszkolaki kodują” jest propagowanie nauki programowania wśród najmłodszych dzieci. Program pokazuje, że programowania można uczyć odpowiedzialnie przez zabawę, wplatając je do codziennych aktywności i zajęć dzieci.

Logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, wyszukiwanie różnorodnych rozwiązań, rozważanie ich i wybieranie tylko tych najlepszych to umiejętności, które z całą pewnością warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że na pewno przydadzą się na każdym etapie życia dziecka.

Głównym celem programu jest kształtowanie umiejętności samodzielnego programowania, myślenia analitycznego niezbędnego do rozwiązywania różnorodnych problemów i zadań, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, stymulowanie rozwoju intelektualnego, zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

Czas realizacji: styczeń – czerwiec

Autor: mgr Magdalena Konieczny

 


Program edukacji regionalnej – „Jankowice – moja mała Ojczyzna” 

„Jankowice – moja mała Ojczyzna” – to program edukacji regionalnej dający najmłodszym dzieciom możliwość poznania i kultywowania tradycji oraz zwyczajów związanych z regionem Śląska, a także przygotowujący ich do życia w lokalnej społeczności.

Głównym celem tego programu jest wykształcenie u przedszkolaków poczucia więzi z najbliższym otoczeniem oraz budowanie świadomości własnych „korzeni”.

Czas realizacji: listopad – czerwiec

Autorki: mgr Anna Mrozek, mgr Magdalena Konieczny


eTwinning – międzynarodowy program promujący współpracę z Przedszkolami i szkołami UE. 

 


 

 


 „Góra grosza” to akcja Towarzystwa Nasz Dom, która wspomaga dzieci, znajdujące się w trudnej sytuacji.

 

http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/


PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „JESTEM CIEKAWY ŚWIATA REALIZOWANEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

https://www.canva.com/design/DAEhSUK-wnE/Rgk5V0E3WnG2pOvnvPXUvQ/view?utm_content=DAEhSUK-wnE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel&fbclid=IwAR1utH7yCD-bGhBzEx49Az_x3qOUQwIc3e9kt5eZVsqiKhfeVv8y58Z9Y8c

 


PODSUMOWANIE PROGRAMU REALIZOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W GRUPACH „STOKROTKI” I „MOTYLKI”

Prezentacja „Jestem Polakiem, małym Ślązakiem”