PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

 

 

 

 

W związku ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej przedstawionym w dniu 10.09.2020 r. z dniem 21.09.2020 wprowadza się zmianę w Procedurach Bezpieczeństwa Zapobiegania i Przeciwdziałania COViD -19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola w Jankowicach. Skreśla się § 2 pkt.8  w brzmieniu:  „zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek – do odwołania”

Menu główne
Przedszkole Jankowice