WAŻNA INFORMACJA!

RODZICU,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone od 12 do 25 marca br.

W przedszkolu 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie

NIE PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA!

  • Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

  • Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

  • Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

  • Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.