REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023-2024

 

 

 


Termin składania pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2023/2024 (dla dzieci, które już uczęszczają do przedszkola) –  od 30 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2023 r. (deklaracje można również pobierać u wychowawcy grupy) .


!!! Terminy, zasady oraz kryteria rekrutacji na nowy rok szkolny 2023-2024!!!

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – 13.02.-28.02.2023r.

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie przedszkola.

Brak odpowiednich oświadczeń oraz złożenie dokumentacji po w/w terminie jest równoznaczne z odmową rejestracji wniosku!