REKRUTACJA 2020/2021

 

 

 

 

Dokumenty regulujące postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 – terminy, kryteria, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów naboru

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją oraz przestrzegania terminów składania dokumentów