Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

LOGOPEDA 

mgr Marzena Lampart-Busse  

poniedziałek                                 8.30-12.30

wtorek                                               8.00-12.30 

środa                                                  8.30-12.30

czwartek                                       10.00-15.00

piątek                                               8.00-12.30

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

mgr Magdalena Czekaj

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

mgr Małgorzata Juraszczyk – gimnastyka korekcyjna

mgr Marzena Lampart-Busse-  zajęcia logopedyczne, zajęcia surdopedagogiczne

mgr Anna Mrozek – gimnastyka korekcyjna

mgr Magdalena Konieczny – gimnastyka korekcyjna

mgr Magdalena Rduch- zajęcia tyflopedgogiczne


===========================================================================

PROPOZYCJE ZABAW I ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH😊
Zabawy z głoskami szumiącymi – dzieci starsze
Zabawy słuchowe – dzieci młodsze i starsze
Baw się ze zwierzętami- dzieci młodsze
Zabawy z głoską L – dzieci starsze
Zabawy z głoską [L] cz. 2
Kurczątko i Kogucik – dzieci młodsze i starsze
Rusz językiem i ćwicz E
Zabawy ruchowo-oddechowe
Przygotuj język do głoski [r]
Zabawy z kolorami
Przygotuj język do głoski [r]]-cz.2
GDZIE JEST?
Łąka – zabawy dla dużych i małych.
Rymowanki z głoską [l]
Minki dla chłopczyka i dziewczynki.
Odgłosy – zabawy z głoską [r]
 
ćwiczenia 25.05-29.05
Moja mama
Głoska [k]- ćwiczenia
…………………………………..….………..…………………………………………………………………………………………………………..
Ćwiczenia oddechowe
Wskazówki dla rodziców
Wady wymowy i ich konsekwencje
 
          
Informacje na temat afazji u dzieci
O afazji rozwojowej  cz. 1
O afazji cz. 2
 
———————————————————————————————————————————–
 
 
W naszym przedszkolu od 2000 roku działa Rybnicki Zespół Doskonalenia Logopedów, którego społeczna działalność zmierza do wzbogacania wiedzy i umiejętności logopedów, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów.
Sprawozdania ze spotkań są zamieszczane na stronie https://ptl.katowice.pl/category/sprawozdania-zdl/