Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

LOGOPEDA

mgr Marzena Lampart-Busse

kontakt  e-mail:  pjnr1.logopeda@gmail.com

poniedziałek     8.00 – 13.00                             

wtorek                  8.00 – 12.00                               

środa                      8.00 – 12.00                           

czwartek             10.00 – 15.00                        

piątek                     8.00 – 12.00                          

 

 PSYCHOLOG

mgr Agnieszka Wieczorek

kontakt e-mail: pjnr1.psycholog@gmail.com

poniedziałek      8.00-13.00

wtorek                  8.00 – 13.00

środa                     9.00- 14.00

czwartek              Przedszkole nr 2 w Świerklanach 

piątek                    Przedszkole nr 2 w Świerklanach

 

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Monika Kawecka

kontakt e-mail: 

czwartek             7.30- 12.30

piątek                   7.15- 13.15

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

mgr Magdalena Porwoł

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

mgr Małgorzata Juraszczyk – gimnastyka korekcyjna

mgr Marzena Lampart-Busse –  zajęcia logopedyczne, surdopedagogiczne

mgr Magdalena Rduch- zajęcia tyflopedagogiczne

mgr Bożena Nosiadek – zajęcia SI

mgr Magdalena Porwoł – zajęcia SI

mgr Monika Woryna – zajęcia SI

mgr Karolina Zawidniak – rehabilitacja ruchowa, zajęcia SI

 PORADY LOGOPEDY

          
 
Terapia logopedyczna plakat – logopestka.pl
Wady wymowy i ich konsekwencje
       
 
          

Informacje na temat zaburzeń mowy i komunikacji 

Dla rodziców dzieci z afazją
O afazji rozwojowej  cz. 1 plakat
O afazji cz. 2 plakat

Dla rodziców dzieci z mutyzmem
Mutyzm prezentacja 
Więcej materiałów pod linkiem
https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/materialy/ 

Dla rodziców dzieci z jąkaniem
Do rodziców jąkającego się dziecka  – plakat ( Centrum Logopedyczne w Katowicach)
Jąkanie u dziecka – materiały dla rodziców (Centrum Logopedyczne w Katowicach) 
Czy moje dziecko się jąka? – przewodnik dla rodziców
Spokojnie to tylko jąkanie – plakat 
Model podtrzymania  w rodzinie
logolab.edu.pl  – strona z licznymi materiałami dotyczącymi jąkania

Nowe technologie a rozwój mowy dziecka.KĄCIK PSYCHOLOGA

Wpływ mediów na rozwój dzieci

Szanowni Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się ze stroną polecaną przez psycholog  p. Agnieszkę Wieczorek  https://www.domowezasadyekranowe.fdds.pl/

oraz  z treścią ulotki, którą przygotowała nauczycielka  p. Magdalena Konieczny

Wpływ mediów

 


Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

Aktualnie wydarzenia związane z trudną sytuacją na Ukrainie, natłok informacji mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, a przez to również na funkcjonowanie dzieci. Zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem, który może pomóc rodzicom w rozmowie z dziećmi na temat wojny.

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie?


W naszym przedszkolu od 2000 roku działa Rybnicki Zespół Doskonalenia Logopedów, którego społeczna działalność zmierza do wzbogacania wiedzy i umiejętności logopedów, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów.
Sprawozdania ze spotkań są zamieszczane na stronie https://ptl.katowice.pl/category/sprawozdania-zdl/