Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

LOGOPEDA

mgr Monika Rasimowicz 

kontakt  e-mail:  pjnr1.monikarasimowicz@gmail.com

poniedziałek     8.00 – 13.00                             

wtorek                  8.00 – 13.00                               

środa                      8.00 – 12.00                           

czwartek             10.00 – 15.00                        

piątek                     8.00 – 12.00                          

 

 PSYCHOLOG

mgr Agnieszka Wieczorek

kontakt e-mail: pjnr1.psycholog@gmail.com

poniedziałek      8.00-13.00

wtorek                  8.00 – 13.00

środa                     10.00- 15.00

czwartek              Przedszkole nr 2 w Świerklanach 

piątek                    Przedszkole nr 2 w Świerklanach

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

mgr Magdalena Porwoł

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

mgr Małgorzata Juraszczyk – gimnastyka korekcyjna

mgr Monika Rasimowicz –  zajęcia logopedyczne

mgr Anna Mrozek – gimnastyka korekcyjna

mgr Magdalena Konieczny – gimnastyka korekcyjna

mgr Magdalena Rduch- zajęcia tyflopedagogiczne

mgr Bożena Nosiadek – zajęcia z Integracji Sensorycznej 

mgr Karolina Zawidniak – rehabilitacja ruchowaPORADY LOGOPEDY

Ćwiczenia oddechowe
Wskazówki dla rodziców
Wady wymowy i ich konsekwencje
 
          

Informacje na temat zaburzeń mowy i komunikacji 

Dla rodziców dzieci z afazją
O afazji rozwojowej  cz. 1
O afazji cz. 2

Dla rodziców dzieci z mutyzmem
Mutyzm prezentacja 
 
         
Więcej materiałów pod linkiem
https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/materialy/ 

Dla rodziców dzieci z jąkaniem
Do_rodziców_jąkajacego_się dziecka – plakat ( Centrum Logopedyczne w Katowicach)
Jąkanie u dziecka – materiały dla rodziców (Centrum Logopedczne w Katowicach) 
Czy moje dziecko się jąka? – przewodnik dla rodziców
plakat-Spokojnie-to-tylko-jakanie
Model_podtrzymania_w_rodzinie_schemat_final-1

Nowe technologie a rozwój mowy dziecka.KĄCIK PSYCHOLOGA

Wpływ mediów na rozwój dzieci

Szanowni Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się ze stroną polecaną przez psycholog  p. Agnieszkę Wieczorek  https://www.domowezasadyekranowe.fdds.pl/

oraz  z treścią ulotki, którą przygotowała nauczycielka  p. Magdalena Konieczny

Wpływ mediów

 


Jak wspierać dziecko w czasie epidemii

Drodzy rodzice, 

Z powodu trudnej sytuacji związanej z przymusem izolacji, powracającymi obostrzeniami,

niezwykle istotna jest umiejętność wspierania dziecka, dla którego jest to trudny czas, podobnie jak dla dorosłych.

Poniższa ulotka przedstawia kilka informacji i wskazówek co zrobić, aby lepiej wspierać dziecko 

Poniżej karta pracy, która może być pomocna w rozmowie z dzieckiem na temat koronawirusa:

A dodatkowo zachęcamy do przeczytania bajek, również w tej tematyce.

W naszym przedszkolu od 2000 roku działa Rybnicki Zespół Doskonalenia Logopedów, którego społeczna działalność zmierza do wzbogacania wiedzy i umiejętności logopedów, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów.
Sprawozdania ze spotkań są zamieszczane na stronie https://ptl.katowice.pl/category/sprawozdania-zdl/