Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

LOGOPEDA 

mgr Marzena Lampart-Busse  

poniedziałek                                 8.30-12.30

wtorek                                               8.00-12.30 

środa                                                  8.30-12.30

czwartek                                       10.00-15.00

piątek                                               8.00-12.30

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

mgr Magdalena Czekaj

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

mgr Małgorzata Juraszczyk – gimnastyka korekcyjna

mgr Marzena Lampart-Busse-  zajęcia logopedyczne, zajęcia surdopedagogiczne

mgr Anna Mrozek – gimnastyka korekcyjna

mgr Magdalena Konieczny – gimnastyka korekcyjna

mgr Magdalena Rduch- zajęcia tyflopedgogiczne


=================================================================

PROPOZYCJE ZABAW I ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH😊
Zabawy z głoskami szumiącymi
Zabawy słuchowe
Baw się ze zwierzętami
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ćwiczenia oddechowe
Wskazówki dla rodziców
 
 
          
O afazji rozwojowej  cz. 1
O afazji cz. 2
 
 
 
W naszym przedszkolu od 2000 roku działa Rybnicki Zespół Doskonalenia Logopedów, którego społeczna działalność zmierza do wzbogacania wiedzy i umiejętności logopedów, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów.
Sprawozdania ze spotkań są zamieszczane na stronie https://ptl.katowice.pl/category/sprawozdania-zdl/