O nas

Kolorowe wnętrza, domowy klimat i wszystko, wszystko dla dzieci: zabawki, mebelki, krzesełka, stoliczki, niziutkie umywalki, małe toalety, przyjazne w nauce samodzielności. Wszystko to sprawia, że dzieci czują się u nas dobrze już od pierwszych chwil w przedszkolu. Nasi podopieczni spędzają dużo czasu na zabawie i zajęciach. Jeśli tylko pogoda na to pozwala, dzieci przebywają na świeżym powietrzu. Przedszkolaki poznają przyrodę poprzez bezpośredni z nią kontakt w ogródku przedszkolnym, podczas spacerów i wycieczek. Dzieci są otoczone fachową opieką, mają zapewnione zajęcia zgodnie z zainteresowaniami i mnóstwo zabawek edukacyjnych. Nasze    Przedszkole stwarza warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci, zgodnie z ich wrodzonymi zdolnościami.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne są realizowane z zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego MEN. Wykorzystujemy programy własne oraz innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne.  Ponadto przedszkolaki uczestniczą w wielu programach edukacyjno-profilaktycznych i zajęciach dodatkowych.  

Przedszkole organizuje także pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym zajęcia specjalistyczne logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i  dydaktyczno-wyrównawcze.

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Wiesława Mięsok – dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Woryna – wicedyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany 

mgr Katarzyna Dziwoki – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Juraszczyk – nauczyciel dyplomowany 

mgr Bożena Nosiadek – nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Traczyk – nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Konieczny – nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Mrozek – nauczyciel kontraktowy

mgr Magdalena Porwoł – nauczyciel kontraktowy

mgr Magdalena Pawliczek – nauczyciel mianowany

mgr Aneta Urban – nauczyciel kontraktowy

mgr Kamila Kupczyk – nauczyciel stażysta

mgr Monika Rasimowicz  – nauczyciel kontraktowy, logopeda

mgr Marzena Lampart-Busse – nauczyciel dyplomowany, logopeda /urlop zdrowotny/

mgr Agnieszka Wieczorek – nauczyciel kontraktowy, psycholog

mgr Magdalena Rduch – nauczyciel mianowany, nauczyciel rewalidacji (tyflopedagog)

mgr Karolina Zawidniak – nauczyciel stażysta, nauczyciel rewalidacji (fizjoterapeuta)

lic. Kinga Pakura – nauczyciel dyplomowany, katecheta

PERSONEL TECHNICZNY

Izabela Piecha – sekretarz

Lucyna Klemczak – pomoc nauczyciela

Aleksandra Lasek – pomoc nauczyciela

Dorota Orzeszek – pomoc nauczyciela

Angelika Juraszek – pomoc nauczyciela

Ewa Dolnik – kucharka

Aleksandra Plisz – pomoc kuchenna 

Katarzyna Rurański – pomoc kuchenna

 Ewa Marcisz – woźna

Beata Sobik – woźna 

Mariola Polaczy – woźna 

Beata Grzesik – woźna

Ewelina Szaboń – woźna 

Klaudia Szwarc – woźna

Bożena Sikora – woźna

Barbara Wowra – Motyka – konserwator