O nas

Kolorowe wnętrza, domowy klimat i wszystko, wszystko dla dzieci: zabawki, mebelki, krzesełka, stoliczki, niziutkie umywalki, małe toalety, przyjazne w nauce samodzielności. Wszystko to sprawia, że dzieci czują się u nas dobrze już od pierwszych chwil w przedszkolu. Nasi podopieczni spędzają dużo czasu na zabawie i zajęciach. Jeśli tylko pogoda na to pozwala, dzieci przebywają na świeżym powietrzu. Przedszkolaki poznają przyrodę poprzez bezpośredni z nią kontakt w ogródku przedszkolnym, podczas spacerów i wycieczek. Dzieci są otoczone fachową opieką, mają zapewnione zajęcia zgodnie z zainteresowaniami i mnóstwo zabawek edukacyjnych. Nasze    Przedszkole stwarza warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci, zgodnie z ich wrodzonymi zdolnościami.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne są realizowane z zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego MEN. Wykorzystujemy programy własne oraz innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne.  Ponadto przedszkolaki uczestniczą w wielu programach edukacyjno-profilaktycznych i zajęciach dodatkowych. Więcej informacji w zakładce RODZICE.  

Przedszkole organizuje także pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym zajęcia specjalistyczne logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i  dydaktyczno-wyrównawcze.