Kontakt

Przedszkole w Jankowicach       

tel: 32 430 51 57

email: pjnr1@vp.pl  

 

Dyrektor Przedszkola

 mgr Małgorzata Juraszczyk

email: dyrektor@przedszkolejankowice.pl    

Wicedyrektor Przedszkola

mgr Monika Woryna

 

Sekretarz

Izabela Piecha    

Urzęduje codziennie w godzinach 7.00-15.00

tel. 32 4402357

email: pjnr.sekretariat@gmail.com