Kontakt

Dyrektor Przedszkola- mgr Wiesława Mięsok

Wicedyrektor- mgr Monika Woryna

            tel: 32 430 51 57

            email: pjnr1@vp.pl  

Sekretarz-Izabela Piecha     urzęduje codziennie w godzinach 7.00-15.00

           tel. 32 4402357

           email: pjnr.sekretariat@gmail.com