INFORMACJA

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc
w zorganizowaniu przedmiotów przeznaczonych na loterię fantową, która odbędzie się w trakcie dwóch zabaw karnawałowych (17.01 oraz 22.02)