Grupa: Pracowite Pszczółki

wychowawca: mgr Katarzyna Dziwoki

pjnr1.katarzynadziwoki@gmail.com

mgr Monika Rasimowicz

pjnr1.monikarasimowicz@gmail.com

 

GALERIA PRACOWITE PSZCZÓŁKI

Menu główne
Przedszkole Jankowice