Grupa: Biedronki

wychowawca: mgr Małgorzata Juraszczyk

pjnr1.malgorzatajuraszczyk@gmail.com

mgr Magdalena Pawliczek

pjnr1.magdalenapawliczek@gmail.com

 

Przyszły do przedszkola liczne i nieśmiałe,

czerwone w czarne kropki Biedronki małe.

W zabawie, tańcu i nauce skrzydła rozwijają,

pełne odwagi do lotu się podrywają.

 

GALERIA BIEDRONKI