AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA „WIRUSOOCHRONA”

Nasze przedszkole wzięło udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” organizowanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

#wirusoochrona #lekcjaHIGIENY

#LekcjaHIGIENY została przeprowadzona w naszym przedszkolu w terminie od 08.03- 12.03.2021r. we wszystkich grupach wiekowych. Dzieci realizując wszystkie tematy przypomniały sobie jak dbać o zdrowie swoje i innych. Najważniejszą zasadą dotyczącą higieny jest przestrzeganie wymogu częstego mycia rąk.  Zajęcia dotyczące higieny rąk nie stanowią w naszej placówce jednorazowej aktywności, o higienie przypominamy codziennie, a zważywszy na sytuację epidemiologiczną jest to dla nas priorytet. Podczas zajęć dzieci zdobyły wiadomości dotyczące zdrowego stylu życia, a także dbałości o regularną aktywność fizyczną. Przedszkolaki utrwaliły informacje dotyczące dostosowania ubrań do warunków pogodowych, oraz dowiedziały się jakie są objawy i jak chronić się przed wirusami. Wszystkie zajęcia w każdej grupie zakończyły się pracą plastyczną oraz zadaniem domowym zrealizowanym w domu wraz z rodzicami którym bardzo dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

                                         

 


Akcja powstała z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę). Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach przedszkolnych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

 

Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona” - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach - Portal Gov.pl

 Cele akcji:

  • Promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk;
  • Zachęcenie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych;
  • Zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

Działania zostaną przeprowadzone przez nauczycieli przedszkolnych i będą poruszały następujące zagadnienia:

  • Prawidłowa higiena rąk;
  • Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
  • Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
  • Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

Jednocześnie prosimy o przyłączenie się rodziców jako kontynuatorów realizacji ww. zagadnień w czasie spędzanym z dzieckiem.

 

Więcej informacji na stronie gov: https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/wojewodzka-akcja-informacyjno-edukacyjna-pt-wirusoochrona

Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona” - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myszkowie - Portal Gov.pl

Menu główne
Przedszkole Jankowice