Archiwum

KONTAKT Z LOGOPEDĄ

          Szanowni Rodzice, w miesiącu wrześniu,  zgodnie z dostarczonym formularzem zgody, zostały przeprowadzone przesiewowe badania mowy. Badaniem zostały objęte dzieci, które w dniu badania były obecne w przedszkolu.  Informacji o wynikach badań udziela Marzena Lampart-Busse  – logopeda,  adres e-mail pjnr1.logopeda@gmail.com. Istnieje również możliwość indywidualnej konsultacji  w gabinecie po uprzednim zgłoszeniu na […]